• LOGIN
 • No products in the cart.

Login

เรียนออนไลน์ดียังงัย

เรียนออนไลน์ดียังงัย

ข้อดี-ข้อควรระวัง ของการเรียนออนไลน์

เรียนออนไลน์ดียังงัย

 • เรียนได้ทุกที่ ทั่วโลก 
 • ไม่มีข้อจำกัดเรื่องการเดินทางมาเรียน  ไม่เสียค่าเดินทาง 
 • ไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลา เรียนตอนไหนก็ได้
 • เทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบัน ทำให้เรียนได้ทุกอุปกรณ์
 • เข้าถึงความรู้ได้อย่างรวดเร็ว
 • หากมีแหล่งเรียนรู้จำนวนมาก ประหยัดเวลาการเลือก และการเสาะหาคอร์สเรียน เพราะเพียงแค่ SEARCH ก็เจอแล้ว
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายเรื่องการจัดส่ง และจัดสถานที่ ผู้ผลิตอาจทำให้ราคาต่ำลงกว่าการไปเรียนตามสถานที่ต่างๆ
 • ดูซ้ำได้  6 เดือน 1 ปี หรือ ตลอดชีพ  ซึ่งขึ้นกับประเภทของคอร์ส และเงื่อนไขของผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่าย
 • เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้จากปกติ 100% หรือมากกว่า เพราะลดเรื่องการใช้ทรัพยากร เวลา เงิน ความเหนื่อย ความยุ่งยาก การเสาะหา ลงไปมาก

ข้อควรระวัง ของการเรียนออนไลน์

 • เนื้อหาบางอย่าง  เรียนคอร์สออนไลน์ไม่ได้ผล เพราะเป็นคอร์สที่มีลักษณะ ต้องการผู้สอนแบบการสอนสดแบบใกล้ชิด หรือ ได้ผลไม่กับทุกคนเพราะ บางคนเรียนรู้และทำตามได้เอง บางคนต้องการคนคอยบอกและสนับสนุน หากระบบ Support ในคอร์สนั้นไม่ดี จะทำให้ประสิทธิภาพการเรียนต่ำ
 • คอร์สออนไลน์บางประเภท  เป็น backup คอร์สสอนสด  เพื่อทบทวน หรือ เป็นส่วนขยายในรายละเอียด
 • คนเรียนจะรู้สึกชะล่าใจ  ว่าเรียนเมื่อไหร่ก็ได้  ทำให้ไม่มีวินัยในการเรียน ทำให้สัดส่วนที่ได้ประโยชน์ และประสิทธิผล จากคอร์สออนไลน์ ได้แค่เพียง 50% หรือต่ำกว่า ทั้งๆ ที่เนื้อหาเหมือนคอร์สสอนสดทุกประการ 
 • อุปสรรคของการเรียนออนไลน์แล้วจะไม่ได้ผล  ไม่ใช่เรื่องเทคโนโลยี  เพราะมีราคาถูกทุกคนสามรถเข้าถึงได้ง่ายอย่างเท่าเทียม  แต่เป็นเรื่อง การควบคุมตัวเองให้ตั้งใจเรียนและต้องการประโยชน์จากเนื้อหานั้นเพื่อไปใช้งานจริงของผู้เรียนเอง

ข้อเสนอแนะ ในการเรียนออนไลน์

 • ให้ดูว่า หัวข้ออะไร เนื้อหาอะไร คอร์สประเภทไหน ที่เรียนออนไลน์อย่างเดียวได้   หรือเป็นเนื้อหาประเภทต้องเรียนสอนสดเท่านั้น  หรือ เรียนคอร์สสอนสดแล้วต้องมี backup เป็น ออนไลน์ด้วย
 • หากมีผู้ผลิตและผู้จัดจำแหน่ายเป็นจำนวนมาก  ก็เป็นโอกาสที่ดีของผู้บริโภคหรือผู้เรียน  คือ สามารถเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับผู้เรียนได้ ทั้ง ประเภทของเนื้อหาที่ต้องการ   ราคา  คุณภาพ  ความสะดวกสบาย การบริการผู้เรียน และระบบสนับสนุนเมื่อติดปัญหา
 • เป็นโอกาสในการเลือกเรียนหาความรู้พัฒนาตนเองได้อย่างไม่มีขีดจำกัด  ในด้านต่างๆ ของชีวิต เป็นระบบการเรียนตามอัธยาศัย  เป็นการเรียนนอกระบบ   ที่ทำให้ทุกคนเข้าถึงการเรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียม ซึ่งเราสามารถเปรียบเทียบได้อย่างง่ายดาย  ถึงประโยชน์ ที่จะได้รับ ทั้งในระดับ ความรู้พื้นฐานที่จำเป็น  ความรู้ในการประกอบอาชีพ  ความรู้ทักษะวิชาชีพ  ในสาขาวิชาต่างๆ ที่ต้องการ
January 3, 2020

0 responses on "เรียนออนไลน์ดียังงัย"

Leave a Message

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© Reskill.co  All rights reserved.
X